Modlitwa lekarza napisana przez Jana Pawła II

Panie Jezu Boski Lekarzu, który w swoim ziemskim życiu okazywałeś szczególną troskę tym, którzy cierpią i powierzyłeś swoim uczniom posługę uzdrawiania, uczyń nas gotowymi do łagodzenia cierpień naszych braci, spraw, by każdy z nas był świadomy tej, powierzonej mu wielkiej misji i w swej codziennej służbie starał się być zawsze narzędziem Twojej Miłosiernej Miłości. Oświeć nasze umysły, prowadź dłonie, spraw, by nasze serca były pełne troski i współczucia. W każdym chorym pozwól nam rozpoznać Twoje Boskie Oblicze.

Ty, który Jesteś Drogą, spraw, byśmy potrafili Cię naśladować każdego dnia nie tylko jako lekarze ciała ale i całego człowieka pomagając chorym iść z ufnością ich ziemską drogą aż do spotkania z Tobą.

Ty, który Jesteś Prawdą, udziel nam mądrości i wiedzy, byśmy zgłębiali tajemnicę człowieka i jego nadprzyrodzonego przeznaczenia a w spotkaniu z nim mogli odkryć przyczyny jego cierpienia i znaleźć na nie właściwe lekarstwo.

Ty, który Jesteś Życiem, dozwól nam w naszej pracy głosić „ewangelię życia” i o niej świadczyć. Spraw, byśmy starali się zawsze bronić życia od poczęcia do jego naturalnego końca i szanować godność każdego człowieka, a zwłaszcza najsłabszych i najbardziej potrzebujących.

Panie, uczyń nas dobrymi Samarytanami, gotowymi przyjąć, leczyć i wspierać tych, których spotykamy w naszej pracy. Pomagaj nam, byśmy idąc za przykładem świętych lekarzy, którzy nas poprzedzili, hojnie służyli nieustannej odnowie struktur opieki zdrowotnej.

Błogosław naszej pracy i naszemu zawodowi, oświecaj nas w poszukiwaniach i nauczaniu. Dozwól nam, byśmy kochając Cię i służąc Ci w naszych cierpiących braciach, mogli u kresu naszej ziemskiej pielgrzymki oglądać Twoje chwalebne Oblicze i cieszyć się radością spotkania z Tobą w Twoim Królestwie szczęścia i wiekuistego pokoju. Amen.

Modlitwa do Świętego Łukasza patrona Służby Zdrowia

Święty Łukaszu,
zanim stałeś się uczniem Chrystusa
i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem.
Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga
błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych,
których powołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom i bólowi
oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.
Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami,
których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje,
byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali,
aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością,
dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa.
Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością
budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Święty Łukaszu, patronie Służby Zdrowia – Módl się za nami!

 

Modlitwa Lekarza

Dobry Boże rozpoczynam kolejny dzień pracy. Tobie oddaję siebie i tych, do których Ty mnie posyłasz.
Ty jesteś pierwszym Lekarzem. Pomóż mi jak najlepiej wypełnić misję lekarza.
Daj mi pokorę wobec chorego i jego dolegliwości, abym pychą i zbytnią pewnością siebie nie zranił jego uczuć. Uchroń mnie przed błędną, szkodliwą decyzją.
Naucz mnie słuchać tego, co pacjent ma mi do powiedzenia.
Uwolnij mnie od pośpiechu. Daj, abym pamiętał o tym, że ja lekarz jestem dla chorego.
Nie dopuść, aby pragnienie zysku, sława, zaszczyty, czy inne korzyści kierowały moim postępowaniem.
Niech dobro chorego będzie na pierwszym miejscu. Ty Panie przeszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych. Chcę Ciebie naśladować.
Udziel mi łagodności, cierpliwości oraz życzliwości wobec chorych i współpracowników.
Powiedziałeś: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych Mnieście uczynili”. Dziękuję Ci, za to, że obdarzyłeś mnie tak wielkim zaufaniem.
Zrobię wszystko, żeby Cię nie zawieść. Amen.

Święty Łukaszu -Módl się za mną.

 

Modlitwa Pielęgniarki

Dobry Boże, rozpoczynam kolejny dzień pracy. Tobie oddaję siebie i tych, do których mnie posyłasz.
Ty pochylałeś się na ludzkim cierpieniem i niedolą. Pomóż mi naśladować Ciebie – miłosiernego Samarytanina.
Niech oczy moje będą otwarte. Pomóż mi w każdym chorym dojrzeć Twoje cierpiące oblicze. Naucz mnie słuchać.
Niech serce moje potrafi współczuć, abym z łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem skutecznie niosła ulgę choremu.
Uwolnij mnie od pośpiechu. Daj, abym pamiętała o tym, że ja pielęgniarka jestem dla chorego. Nie dopuść, abym zaniedbała moje obowiązki.
Niech dobro chorego będzie na pierwszym miejscu. Ty Panie przeszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc i uzdrawiając chorych. Chcę Ciebie naśladować. Amen.

Święty Łukaszu – Módl się za mną.

 

Modlitwa za chorych

Tobie, Jezu, który poprzez swoją mękę obdarzyłeś nas nadzieją życia wiecznego, zawierzamy wszystkich chorych, starszych, niepełnosprawnych, słabych i opuszczonych.
Wspieraj swoją łaską i obdarzaj potrzebnymi mocami tych, którzy w domach, hospicjach i szpitalach, jednoczą się z Tobą przez cierpienia fizyczne lub duchowe.
Spraw, aby nie zabrakło im odwagi do dźwigania krzyża, tak by przeżywali swe cierpienia w duchu miłości i ofiary za zbawienie świata.
Błogosław, Panie, także wszystkim, którzy leczą chorych i opiekują się nimi.
Wypełnij ich serca cierpliwością i łagodnością, aby w cierpiących odkrywali Twoje, pełne blasku i świętości, Oblicze. Amen.