Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych – 12 maja

Warszawa, 12 maja 2022 roku

 

Drogie Panie i Panowie,

Pielęgniarki, Położne i Pielęgniarze,

Z okazji Waszego Międzynarodowego Święta pragniemy podziękować każdej i każdemu z Was za Waszą codzienną pracę, która …pełniona z miłością i kompetencją wykracza poza granice zawodu, aby stać się misją (Papież Franciszek).

Przyjmijcie serdeczne życzenia zdrowia, sił, niezłomnej nadziei i umiejętności godzenia ofiarnej służby pacjentom z pogłębianiem więzi rodzinnych oraz budowaniem solidarności koleżeńskiej.

Wasza błogosławiona koleżanka Hanna Chrzanowska poprzez zachwyt nad pięknem kwiatów doświadczała duchowej radości, nabierała sił do pracy i umacniania relacji z ludźmi. Zamiast świeżego, wiosennego naręcza przyjmijcie od nas bukiet z pamięci, wdzięczności, wyrazów uznania i modlitwy.

 

 

  Ks. Arkadiusz Zawistowski              Bp Romuald Kamiński                                

  Krajowe Duszpasterstwo.                         Przewodniczący Zespołu                               

  Służby Zdrowia                                           ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.             

 

                                            Ks. Łukasz Jończy

                                            Diecezjalny Duszpasterz 

                                            Służby Zdrowia