Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia: www.kdsz.pl

 

Apostolstwo Chorych: www.apchor.pl

 

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich: www.kspipp.pl

 

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich: www.kslp.pl

 

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski: www.sfkp.pl